Montero 2.5

Montero 2.5 - camaleón - Mitsubishi

Reseña